ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΚ

delfoiΨήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών για τον      ΟΕΚ και τον ΟΕΕ 
24/2/2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών (Απόφαση υπ’ αριθμ. 20/Πρακτικό 2ο/17.02.2012) εκφράζει την κατηγορηματική του εναντίωση στο ενδεχόμενο της κατάργησης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

Θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή είναι παράλογη και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, ελάχιστα συμβάλλει στην περίφημη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ενώ καθόλου δε συμβάλλει στη μείωση των δημοσίων δαπανών, αφού οι δύο αυτοί Οργανισμοί χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.

Με την απόφαση αυτή αφαιρείται από τους εργαζόμενους Έλληνες που επί χρόνια κατέβαλαν τις εισφορές τους στους άνω Οργανισμούς, η εύλογη προσδοκία τους στην απόκτηση στέγης, ενώ ταυτόχρονα πλήττονται ευρείες και αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, που επωφελούνται από τα προγράμματα της επιδότησης ενοικίων και δανείων, του κοινωνικού τουρισμού (καίριο πλήγμα επίσης και για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και ειδικότερα για τον τουρισμό στην περιοχή μας), των παιδικών σταθμών, της αγοράς βιβλίων κλπ.

Όφειλε το ελληνικό κράτος, πριν φτάσει σε μια τόσο επαχθή απόφαση, να έχει πρώτα φροντίσει για την απόδοση τους Οργανισμούς αυτούς των δισεκατομμυρίων ευρώ που τους οφείλονται από παρακρατηθείσες εισφορές, που θα καθιστούσαν τους δύο αυτούς οργανισμούς, όχι μόνο βιώσιμους, αλλά και ουσιαστικά εργαλεία ανάπτυξης, που αποτελεί το κύριο ζητούμενο στις δύσκολες μέρες που διερχόμαστε.

Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, να επανεξετάσει το θέμα και να αναζητήσει λύσεις εναλλακτικές, ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία οι δύο σημαντικότατοι αυτοί Οργανισμοί (Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.), οι οποίοι αποτελούν εργαλεία ανακούφισης και ελπίδας κυρίως για τους συμπολίτες μας που ανήκουν στα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.  
--------------------------------------------------------------------------------------
Αμφισσα, 20.02.2012
Σε εκτέλεση της Απόφασης υπ’ αριθμ. 20/Πρακτικό 2ο/17.02.2012 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
Ο Δήμαρχος Δελφών
Νικόλαος Δ. Φουσέκης

Share this article

Ετικέτες

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.