ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»


oekgood


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ταχ. Διεύθ. : Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα ■ Τηλ.: 210 5281273-74 Email:info@syoek.siteline.gr

 

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

 

  1. Ως προς το άρθρο 1 προτείνεται η εξής τροποποίηση: ‘ …με την επωνυμία «Σύλλογος τ. Υπαλλήλων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας»…’

 

  1. Ως προς το άρθρο 2 προτείνεται η εξής τροποποίηση (προσθήκη) : ‘ κ) Η δημιουργία φορέα κοινωνικής πολιτικής και εν γένει δημιουργία κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας.’

 

  1. Ως προς το άρθρο 3 προτείνεται η εξής τροποποίηση (αντικατάσταση) : ‘Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στον καταργηθέντα οργανισμό του Ο.Ε.Κ. καθώς και οι εργαζόμενοι που υπηρετούσαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ως άνω καταργηθέντα οργανισμό.’

 

  1. Ως προς το άρθρο 5 προτείνεται η εξής τροποποίηση: ‘…στο ύψος των 5,00 €…’ και ‘…Ή σε τακτική σε 6,00 € κάθε τρίμηνο’.

 

  1. Ως προς το άρθρο 7 προτείνεται η εξής τροποποίηση: Διαγράφεται το β).

 

  1. Ως προς το άρθρο 16 προτείνεται η εξής τροποποίηση: ‘…φέρουν τον τίτλο «Σύλλογος τ. Υπαλλήλων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας»…’

 

  1. Ως προς το άρθρο 26 προτείνεται η εξής τροποποίηση: ‘...το ποσό μέχρι 5.000,00 €.’

 

  1. Ως προς το άρθρο 37 προτείνεται η εξής τροποποίηση: ‘…του ποσού των 1.000,00 €.’

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Share this article

Ετικέτες

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.