Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΟΑΕΔ

Mε την υπ΄αριθμ. 7/28.2.2012, άρθρο 2 & 3, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου(ΦΕΚ 39 τ.Α΄/29.2.2012), περί ρύθμισης θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 καταργήθηκαν οι φορείς Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 οι αρμοδιότητές τους μεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΔ και σύμφωνα με το άρθρο 2 νέα προγράμματα και παροχές δεν αναλαμβάνονταν από τον ΟΑΕΔ, εκτός από τη συνέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και τη συντήρησή τους και των εν εξελίξει υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δύο καταργούμενων οργανισμών.

Με την υπ΄αριθμ. 56498/29-07-2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων( ΦΕΚ 3489Β/30-07-2021), εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού .

Οι είκοσι έξι(26) βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια του Οργανισμού και τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργικότητας των χώρων προσχολικής αγωγής. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους είναι σύμφωνος με τα δεδομένα της σύγχρονης παιδαγωγικής και εξυπηρετεί τα παιδαγωγικά προγράμματα και δρώμενα στους χώρους αυτούς.

Απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, από έξι μηνών έως την σχολική ηλικία και αυστηρά σε παιδιά γονέων που είναι δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού. Tα κριτήρια επιλογής βρεφών και νηπίων των δικαιούχων του Οργανισμού είναι   κοινωνικά (παιδιά πολυτέκτων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών   οικογενειών ,παιδιά αναπήρων κ. λ. π. ),   οικονομικά (με προτεραιότητα τα παιδιά με γονείς χαμηλού εισοδήματος).

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από Μάϊο έως Ιούνιο και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Λειτουργούν από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο κάθε σχολικού έτους και από τις 6.45. έως τις 16.00΄, τον Αύγουστο παραμένουν κλειστοί

Η φιλοξενία των βρεφών – νηπίων είναι δωρεάν . Παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό ), η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς.

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.