ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων αποφασίστηκε επίσης η δυνατότητα εγγραφής μελών του Συλλόγου, όλων των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως διάκριση, δηλαδή αν προέρχονται από τον ΟΣΕ, την Ολυμπιακή ή αν ανήκουν σε κλάδο εκπαιδευτικών ή εργασιακών συμβούλων, καθαριστριών κ.τ.λ. Ο Σύλλογος έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό την υπεράσπιση και εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων, την προστασία της εργασίας τους καθώς και την ανάδειξη των προβλημάτων και παθογενειών των αντικειμένων του ΟΑΕΔ.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ αφού η στέγαση και η μέριμνα για τους συμπολίτες μας θα πρέπει να αποτελεί Κυβερνητική πολιτική και προστασία απέναντι σε όλους, ιδιαίτερα απέναντι σε αυτούς που συνεχίζουν να πληρώνουν τις εισφορές τους υπερ ΟΕΚ, 1% και υπέρ ΟΕΕ, 0.35%.

 

 Πρόεδρος: ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γεν. Γραμματέας: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ταμίας: ΤΣΟΡΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΟΡΜΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΣΠΑΘΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΦΙΛΙΑΝΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος: Λιβέρης Κωνσταντίνος
  • Αντιπρόεδρος: Καραμπίνης Γεώργιος
  • Γεν. Γραμματέας: Ασημακόπουλος Ιωάννης
  • Ταμίας: Τσορανίδου Ειρήνη
  • Μέλη: Κορμπή Σταυρούλα, Γιαννέλος Κωνσταντίνος, Μελικόκη Μαρία, Σπαθαρίδου Ειρήνη, Νικολινάκου Φιλιάνα

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.