ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.ΡΟΝΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΚ

rontoul

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον αξιότιμο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: «Κατάργηση Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας»

Με την έκδοση του Ν. 2963/54 (ΦΕΚ 195 Α/ 24-8-54) ιδρύθηκε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που αποσκοπεί στην στεγαστική συνδρομή των εργατοϋπαλλήλων της χώρας, στη βάση των εισφορών που οι ίδιοι, αλλά και οι εργοδότες (0,75%) καταθέτουν στα ταμεία του Οργανισμού.

Συνεπώς, ο Ο.Ε.Κ. δεν είναι ένας φορέας κερδοσκοπικής στόχευσης, καθώς ουσιαστικά διαχειρίζεται τους αντλούμενους από τις εισφορές των εργαζομένων πόρους, προκειμένου να αμβλυνθεί το στεγαστικό τους πρόβλημα και ,πράγματι, στα 55 χρόνια λειτουργίας του ο Οργανισμός έχει στεγάσει περισσότερες από 700.000 οικογένειες με διάφορες μορφές στεγαστικής συνδρομής (επιδότηση επιτοκίου, επιδότηση ενοικίου, κατασκευές οικισμών, παροχή δανείων κ.λ.π.).

Όμως, παρότι η κοινωνική ωφέλεια του Οργανισμού είναι αδιαμφισβήτητη, η Κυβέρνηση, αναιτίως, έχει επιλέξει την κατάργησή του, αδιαφορώντας για την αδυναμία των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου να εξασφαλίσουν το αγαθό της οικογενειακής στέγης, καθώς αντιμετωπίζουν την δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.

Τούτων δοθέντων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)Πώς και με ποιους πόρους και τρόπους θα εξασφαλίσει η Πολιτεία την υπηρεσία της στεγαστικής συνδρομής στο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της χώρας;

2)Ποιο είναι το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στον Ο.Ε.Κ. , οι περισσότεροι, μάλιστα, των οποίων είναι επιστήμονες υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Ροντούλης Αστέριος

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.