24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ για ΠΑΝΣΥΠΟ ΟΑΕΔ

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                         

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ- Fax: 2103313732

grammateia@popokp.gr

Αθήνα,   15-12-2020
Αρ.Πρωτ:3844

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 17.12.2020 για τον Σύλλογο-Μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ τ.ΟΕΚ-τ.ΟΕΕ με αιτήματα:

1.     Σχολές Μαθητείας ενταγμένες στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που θα παρέχει πτυχία Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.

2.      Απόσυρση της παρ. 2 του άρθρου 150 του σχεδίου νόμου περί κατάργησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων ΕΠΑΣ του ν. 3575/2006 που παρέχει ισοτιμία με τα ΕΠΑΛ.

3.      Να προστεθεί διάταξη που να διασφαλίζει ότι για τους μαθητές Α΄ και Β΄ Τάξης που φοιτούν στις σχολές μας θα ισχύσουν οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την εγγραφή τους.

4.      Να προστεθεί διάταξη στην παρ. 1 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου που να συμπεριλαμβάνει και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας τους.

5.      Απόσυρση της παρ. 4 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου που αναφέρεται στην ίδρυση ιδιωτικών ΙΕΚ από Ν.Π.Δ.Δ.

6.      Να συμπεριληφθούν ρητές διατάξεις στην παρ. 2 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ, όπως αυτές περιγράφονται στο ν. 1566/1985 και αφορούν τους εκπαιδευτικούς κλάδους, τα προσόντα και την εξέλιξή τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

7.      Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των έκτακτων εκπαιδευτικών αναπληρωτών και ωρομισθίων που υπηρέτησαν και υπηρετούν στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

8.      Να συμπεριληφθεί διάταξη στο σχέδιο νόμου που θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτικών ως αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

9.      Μονιμοποίηση όλων των συνάδελφων που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις ή άλλες ελαστικές μορφές εργασίας. Ενιαίες εργασιακές σχέσεις για όλους.

10.  Επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ. Η κατάργησή τους αποτελεί γενεσιουργός αιτία πολλών αρνητικών συνεπειών, μεταξύ των οποίων και τα παραπάνω τα οποία οδηγούν στη συρρίκνωση των δράσεων του ΟΑΕΔ.

 

ipografes popokp 2020

Share this article

Ετικέτες

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.