Ανακοίνωση Στάσης Εργασίας - ΠΟΠΟΚΠ

Συνάδελφοι!

Η ΠΟΠΟΚΠ από κοινού με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και την Ομοσπονδία Ο.Α.Ε.Δ. αποφάσισαν   να κηρύξουν  στάση εργασίας από τις 14.00 μέχρι την λήξη του ωραρίου, την Τρίτη 21 Ιουλίου και  σας καλούν  στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 14:30 στο γραφείο Συνεδριάσεων του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.

(Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Στάση Μετρό: Άλιμος) απαιτώντας την άμεση καταβολή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (νυν Ε.Φ.Κ.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για παλαιούς ασφαλισμένους μηχανικούς του τ. Ο.Ε.Κ., από 01.01.2007 έως 31.12.2013.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

1. O Ο.Α.Ε.Δ., ως καθολικός διάδοχος εργοδότης, να καταβάλει άμεσα τις ως άνω εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, όπως αιτιολογημένα έχει αποφανθεί ο Ε.Φ.Κ.Α., προβαίνοντας στις απολύτως άμεσες και αναγκαίες ενέργειες προς τούτο.

2. Να προβλεφθεί άμεσα νομοθετικά ότι τα έτη αυτά (2007 – 2013) υπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προσαυξάνοντας αντίστοιχα και το ποσό της σύνταξης με ειδική εξαιρετική ρύθμιση, θεσπίζουσα απόκλιση από την ως άνω ρύθμιση του άρθρου 28 παρ. 2 περ. α του Ν. 4387/2016 και παρά το γεγονός ότι ο τ. Ο.Ε.Κ. (Ο.Α.Ε.Δ.) δεν κατέβαλε τις οφειλόμενες εργοδοτικές εισφορές, είτε ο υπολογισμός του ύψους της σύνταξης να γίνει με την προσμέτρηση ως μηνιαίου εισοδήματος αυτού που νόμιμα θα όφειλε ο εργοδότης να καταβάλει, επομένως με τον υπολογισμό και των μη καταβληθεισών εργοδοτικών εισφορών. Δηλαδή σε καμία των περιπτώσεων να μην αποβεί σε βάρος των ασφαλισμένων η μη σύννομη αυτή παράλειψη του εργοδοτικού φορέα τους.

3. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του ΟΑΕΔ είναι νομικά υπόχρεη και δεσμευμένη να προβεί άμεσα στην καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων εργοδοτικών εισφορών Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), υπέρ όλων των εργαζομένων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί για το χρονικό διάστημα 01.01.2007 έως 31.12.2013 – καθώς επίσης έχει και την πρωτογενή ευθύνη για την καταβολή τους για το χρονικό διάστημα 14.02.2012 έως 31.12.2013.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΠΑΝΣΥΠΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ         ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.