Κήρυξη Παναττικής Στάσης Εργασίας για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

adedy 30 6 2020

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος υπαλλήλων τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ συμμετέχει και και συνεχίζει να διεκδικεί την επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος, και για τους εργαζόμενους στους Βρεφ/κούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. όπως ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες στη Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στους Ο.Τ.Α.

Δ.Σ. ΠΑΝΣΥΠΟ

Share this article

ΠΑΝ.ΣΥ.Π.Ο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - τ.ΟΕΕ - τ.ΟΕΚ ιδρύθηκε το 2014 μετά από σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Πανελληνίων Συλλόγων Υπαλλήλων των Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας.


Πρώτη προτεραιότητα είναι η επανίδρυση των δύο καταργημένων οργανισμών του ΟΕΚ & ΟΕΕ σε έναν ενιαίο Οργανισμό, η επανεκκίνηση των προγραμμάτων στέγασης του ΟΕΚ και μετεργασιακής μέριμνας του ΟΕΕ.