Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου 91 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ σε 25 βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς

Share this article